TMSF, ticari mevduatları sigorta kapsamına aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), “Sigortaya Tabi Mevduat ve İştirak Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”te değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe nazaran, yönetmeliğin “Sigortanın kapsam ve tutarı” başlık 4. hususundaki “gerçek şahıslar ismine açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari süreçlere husus olmayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki” olarak, tıpkı fıkrada yer alan “her bir gerçek kişi için” tabiri “her bir kişi için” olarak ve birebir fıkranın “a” bendinde yer alan “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle ticari ve hükmî şahıslara ilişkin mevduatlarda sigorta kapsamına alındı. (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.