Gizlilik Dereceli Belgelerde Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yönetmelik, muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları belirlemeyi ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 13 Mayıs 1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar yürürlükten kaldırıldı.

Bu yönetmelikten önce “özel gizlilik derecesi” ile işaretlenen belgeler, bir yıl içinde idarece yapılacak değerlendirme sonucunda “gizli gizlilik” derecesine yükseltilebilecek. Gizli gizlilik derecesine yükseltilmeyen özel belgeler, “Hizmete Özel gizlilik derecesi”ne göre işlem görecek.

İdareler, bu yönetmelikte yer alan çok gizli ve gizli belgelere ilişkin hükümlere uygun olarak alınacak güvenlik tedbirlerini ve görevlendirilecek personele ilişkin işlemleri 6 ay içinde tamamlayacak.

Daha önce idarelerce gizlilik dereceli belgelere ilişkin hazırlanan alt düzenleyici mevzuat, 6 ay içinde bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığınca hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberi, 6 ay içinde bu Yönetmelikte yer alan Hizmete Özel belgeye ilişkin hükümlerle uyumlu hale getirilecek.

İdarelerce kullanılan Elektronik Yönetim Bilgi Sistemleri de bir yıl içinde yönetmelikte yer alan hükümlerle uyumlu olacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.